Webroot Antivirus


Behöver ditt företag skydd mot virus eller andra hot?
Många företag drabbas dagligen av angrepp och virus som skadar verksamheten. Webroot Antivirus, ger dig det mest avancerade skyddet mot virus, maskar, trojaner, adware, phising och andra hot.

Ett komplett skydd för din digitala verksamhet
Vi erbjuder uppkoppling mot vår övervakningscentral. Era datorer och nätverk övervakas i realtid och uppdateras frekvent. Webroot Antivirus försörjer en centraliserad antivirus- skanning till arbetsstationer inom företagsnätverket och gör det möjligt att uppskatta ditt nuvarande skydds verkningsgrad för att bestämma om du skulle gå över till en alternativ lösning. I tjänsten ingår händelsediagram och statistiska översikter som ger en tydlig överblick.

Fördelar
  • Man hyr per server eller dator och månad – kan enkelt växa eller krympa.
  • Lätt att budgetera denna kostnad.
  • Har en samtalspartner när det gäller säkerhet.
  • Tjänsten är skalbar från server, laptop till mobil lösning.
  • Användarna av tjänsten kan även vara geografiksutplacerade.

Molntjänst
Nu är det möjligt att få tillgång till PINs Premium tjänster i en och samma kontrollpanel. Genom att skapa ett PIN Cloud-konto till höger, får du tillgång till denna tjänst och våra andra molntjänster som enkelt kan skalas efter era eller era kunders behov.