SMS Gateway


Effektiva SMS funktioner utan begränsningar
Vår SMS gateway gör det möjligt för företag att skicka SMS från sitt eget system, applikation eller via vårt webbgränssnitt. Vår kraftfulla SMS-Gateway ger dig ett flertal olika möjligheter att få SMS funktionalitet i befintliga system. I vårt webbgränssnitt går det att spara kontakter och göra massutskick.

Användningsområden för SMS Gateway
  • CRM-system, planeringsverktyg.
  • Finansiella system.
  • Bokningssystem.
  • Inbjudningar

Play
Molntjänst
Nu är det möjligt att få tillgång till PINs Premium tjänster i en och samma kontrollpanel. Genom att skapa ett PIN Cloud-konto till höger, får du tillgång till denna tjänst och våra andra molntjänster som enkelt kan skalas efter era eller era kunders behov.