Webb Accelerator
Content Delivery Network, CDN


Effektiva funktioner utan begränsningar
Varje besökare på en hemsida efterfrågar bilder, video, ljud samt text från webbservern. Komplexa hemsidor, CMS-verktyg och e-handel kräver mer serverresurser per besökare. Efterhand som antalet besökare växer ökar även kraven på serverkapacitet och tillgänglighet.

Webb Accelerator
Webb Acceleratorn är placerad mellan besökaren och webbservern. Genom att mellanlagra bilder, video, ljud, text etc. i snabba minnesceller accelereras laddningstiden av hemsidan dramatiskt. Webb-Acceleratorns enda uppgift är att reflektera hemsidor blixtsnabbt utan att påverka underliggande IT-infrastruktur. Webb Acceleratorn rentav avlastar underliggande IT-infrastruktur.

Fördelar med Webb Accelerator
  • Snabbare laddningstider av hemsida, CMS-verktyg, E-handel
  • Spar upp till 96% av serverresurser
  • Skyddar webbservern mot hoten på Internet
  • Skydd mot hög belastning och DDOS*
  • Redundans med Webb-Accelerator Kluster
  • Lastbalansering mellan webbservrar
  • Högre driftsäkerhet

Vad är CDN, Content Delivery Network
CloudFlare skyddar och accelererar alla typer av hemsidor på Internet. Så fort en hemsidan publiceras av CloudFlars går all webbtrafik genom CDN globala nätverk. Tack vare intelligensen i CDN nätverket blir hemsidan snabbare att ladda oberoende vart i världen besökaren befinner dig. CloudFlare blockerar även alla webb hot och "crawlers" innan de når själva hemsidan och dess fysiska servrar.

PIN är CloudFlare Certifierad CDN Partner
- Som partner har vi kunskap hur man bäst implementerar och övervaka en CDN driftsättning.

Fördelar med CDN
- Ingen lokal serverkonfiguration behövs
- Publicerar hemsidan på samtliga CDN servrar i hela världen
- Webapplikations brandvägg
- Realtidsstatistik
- Premium DDOS skydd

Molntjänst
Nu är det möjligt att få tillgång till PINs Premium tjänster i en och samma kontrollpanel. Genom att skapa ett PIN Cloud-konto till höger, får du tillgång till denna tjänst och våra andra molntjänster som enkelt kan skalas efter era eller era kunders behov.