Internet

PIN har två premium Internet-tjänster för företag och organisationer med behov av högkvalitativa förbindelser.

IT-säkerhet®

PIN IT-säkerhet® ansvarar för att skydda företagets värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara.

Co-location i Göteborg

Co-location är tjänsten för företag som vill placera affärskritiska system och information externt för maximal säkerhet.

Dedikerad Server

En dedikerad server hos PIN ger mer av allt för företag som vill köra lite tyngre webbplatser, som har många besökare eller andra behov.

VPN - Virtual Private Network

Virtual Private Network(VPN) gör det möjligt för olika kontor och distansarbetare att jobba säkert i samma lokala TCP-IP nätverk över Internet.