Effektiv Arkitektbyrå®


Intro
Vi vet av erfarenhet att varje bransch har sina speciella behov av it-infrastruktur. En arkitektbyrå behöver snabba och pålitliga servrar, synkning av information mellan kontor, pålitligt internet, full mobilitet och hög säkerhet. Vi har satt oss in i de här behoven och processerna och skapat en it-infrastruktur för den moderna arkitektbyråns vardag – Effektiv Arkitektbyrå®.

För att möta individuella behov av it-infrastruktur, är Effektiv Arkitektbyrå® skalbar. Det innebär att vi kan göra de justeringar som behövs för att det ska passa dig och dina medarbetare med hänsyn till ambition och resurser.

Du har alltid ett personligt team tillhands som ger dig support, och utvecklar och uppgraderar din it-infrastruktur i takt med att verksamheten förändras.

Det här får du
+ Ett personligt team
+ Analys av it-infrastrukturen och aktivitetsplan
+ Specialistkunskap om it-infrastruktur hos en arkitektbyrå
+ Implementering av it-infrastruktur
+ Fri support och löpande underhåll
+ Fortlöpande utveckling och uppgraderingar
+ Med jämna mellanrum arrangerar vi kundträffar på varierande teman!

Ett personligt team
Vi sätter ihop ett team som bäst förstår arkitektbyråns behov av it-infrastruktur. Du har alltid en ansvarig person till hands som löser allt. Du kommer vid olika tillfällen träffa en eller flera personer i teamet för att optimera din lösning.

Analys av it-infrastrukturen och aktivitetsplan
Projektet startar med att vi tillsammans med dig gör en översyn av it-infrastrukturen. Hur gör vi för att alla arkitektbyråer ska bli så effektiva som möjligt? När vi fastställt behoven påbörjar vi arbetet med aktivitetsplanen. Den är en dokumentationsbas och blir ett stöd för det fortlöpande arbetet med it-infrastrukturen.

Specialistkunskap om it-infrastruktur hos en arkitektbyrå
Vi har full koll på vad arkitektbyrån behöver i sitt dagliga arbete. En viktig del är webbplatsen/webbplatserna: behovet av en snabb och pålitlig webb samt tillgång till intern information och dokument. Personalen behöver kommunicera säkert och effektivt mellan kontoren och varandra, samt vara tillgänglig för kunderna, var man än befinner sig.

Implementering av it-infrastruktur
Vårt jobb ska knappt märkas, du ska uppleva att vi aldrig syns. Om det skulle vara något fixar vi det direkt, kontakta bara någon i ditt personliga team.

Fri support och löpande underhåll
Vi tar fullt ansvar för att it-infrastrukturen ska fungera dygnet runt. I vårt åtagande ligger också fri support och löpande underhåll, allt för att den dagliga driften ska fungera så effektivt som möjligt.

Fortlöpande utveckling och uppgraderingar
Genom nyhetsbrev och i våra löpande kontakter får du tips på hur alla kan jobba effektivare inom företaget. Vi har löpande infrastrukturmöten tillsammans med dig för att effektivisera arbetet. I takt med ökade behov av kapacitet kan du enkelt höja driftnivån.

Med jämna mellanrum arrangerar vi kundträffar på varierande teman!
Du kommer få inbjudningar till intressanta seminarier i stimulerande miljöer. Ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor i andra branscher.

PIN vs. traditionell lösning
Effektiv Arkitektbyrå® Traditionell lösning
Helhetslösning inom it-infrastruktur Får plocka ihop en lösning själv och administrera
En kontakt löser allt Många leverantörer – många kontakter
Vårt ansvar när det inte fungerar Otydligare ansvar
Pris per anställd Svårare att få grepp på it-kostnaderna
Kortare processer från behov till genomförande Behov, dokumentation, offert, godkännande, planering, utförande
Inga överraskningar eftersom ambitionsnivån styr Många gånger uppkommer dolda kostnader för vidareutveckling som man inte flaggat för

Detta ingår
  • Premium Internet - Fiber.
  • RemoteAPP – Filserver i molnet.
  • Co-location av egna system.
  • Automatisk Backup – 2000 Mb.
  • Microsoft Hosted Exchange 2010.
  • Spamfix – Anti-spam.
  • Virusskydd på alla fysiska enheter från telefon till PCn med Kaspersky.
  • Webbhotell & E-post – .NET och PHP5.

Support
  • Fri tillgång till support på mail och telefon.
  • Driftövervakning i realtid med åtgärd vid avbrott.